Henrik Wegener – University of Copenhagen

About UCPH > Management > Rector > Henrik Wegener

Den danske kodeks for integritet i forskning

Research output: Book/ReportReportCommunication

Hans Müller Pedersen, Sven Frøkjær, Lise Wogensen Bach, Elisabeth Vestergaard, Claus Vesterager Pedersen, Lone Dirckinck-Holmfeld, Henrik Caspar Wegener, Lotte Jensen, Jørgen Staunstrup, Jens Morten Hansen

En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning er nu færdig. Kodeksen skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis. Kodeksen skal anvendes i både offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, forskningsrådssystemet, fonde og virksomheder. Den er tænkt som en fælles ramme, der skal implementeres og udvikles på tværs af fagområder.
Kodeksen Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Et udkast til kodeksen blev sendt i offentlig høring i foråret 2014. Udkastet blev desuden præsenteret og diskuteret på en åben konference i maj 2014.
Original languageDanish
ISBN (Print)9788793151598, 9788793151369
StatePublished - 2015

ID: 173672785